Jehovisti

Zvonček. Zaklial, vstal od televízora, hodil na seba košeľu a otvoril. Za dverami stál slušne oblečený pár, na tvárach obvyklý úsmev.

– „Prepáčte, nemám na vás čas. Okrem toho som presvedčený neveriaci,“ – povedal, kým nechceným návštevníkom zatvoril pred nosom.
Znova zvonček.

– „Čo je? Nerozumeli ste?“

– „Dobrý deň, my by sme len chceli odpísať vodomery.“